Divico logo

Pyetje të shpeshta

Instalim

Instalimi i "V-timer" është i thjeshtë për një elektricist. Për arsye sigurie rekomandohet t'i drejtoheni një profesionisti për instalimin.
Instalimi nga një elektricist profesionist është një punë prej pothuajse gjysmë ore, kështu që zakonisht kostoja nuk kalon 30 eurot.
Në rast se kutia juaj e siguresave nuk ka hapësirë, elektricisti që do të bëjë instalimin, mund të heqë çelësin ekzistues të boilerit, duke e lënë gjithnjë të ndezur. Sepse, përdorimi (hapja) e boilerit do të bëhet nga V-timer.
Është e detyrueshme që instalimi i "V-timer" të bëhet nga një instalues elektricist i licencuar. Δείτε εδώ οδηγίες εγκατάστασης για ηλεκτρολόγους.
"V-timer" funksionon vetëm me boilerët elektrikë dhe elektriko-diellorë.

Dëmtimi

Fillimisht shtoni kohën që keni përcaktuar tek "V-timer", ka mundësi që për kushtet e shtëpisë suaj të kërkohet kohë më e gjatë funksionimi të boilerit për të mbuluar nevojat tuaja. Nëse ende nuk funksionon, duhet të kontaktoni me elektricistin që kreu instalimin për të kontrolluar nëse ka ndonjë problem.

Përdorni

Konfigurimi i "V-timer" varet nga zona ku jetoni, stina dhe përmasat e boilerit. Për këtë arsye, "V-timer" disponon një konfigurim që mund të modifikohet dhe të rregullohet pas përdorimit fillestar. Për një shtëpi në zonën e Epirit në Greqi me një boiler 180 lt vendosja për 7 minuta në verë dhe 12 minuta në dimër është mirë.

Αγορά

To V-timer μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα Ηλεκτρολογικού Υλικού, που θα βρείτε τα στο site μας στην σελίδα Σημεία Πώληση.

Εγγύηση

(Εγγύηση 2 χρόνια)

Όροι και Διαδικασίες

  • Η V-timer παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων της καλύπτοντας τα ελαττώματα  τα οποία οφείλονται σε κατασκευαστικά σφάλματα ή αστοχίες υλικών από το εργοστάσιο και παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία τους.
  • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς η στο έντυπο εγγύησης (εφόσον περιλαμβάνει η συσκευασία) και έχει χρονική διάρκεια ίση για 2 χρόνια.

Προϊόν εντός εγγύησης :

  • Για τα προϊόντα που βρίσκονται εντός εγγύησης και παρουσιάζουν δυσλειτουργία από αστοχία υλικού, θα πραγματοποιείται δωρεάν επισκευή.
  • Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή θα γίνεται δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού υλικού.
  • Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της V-timer μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος V-timer τα έξοδα αποστολής είναι στην αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας.

Προϊόν εκτός Εγγύησης

Εκτός εγγύησης θεωρούνται:

  • Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε λάθος εγκατάσταση, κακή χρήση, αμέλεια και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση.
  • Ακυρώνεται επίσης εάν η βλάβη οφείλεται σε τυχόν επεμβάσεις, αλλαγές ή/και επισκευές που πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
  • Η V-timer δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση των συσκευών.
  • Η εγκατάσταση των προϊόντων V-timer γίνεται μόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.